Kohaliku toidu- ja joogimeene konkurss ootab sügiseks kohalikelt ettevõtjatelt piirkonnale iseloomulikke kvaliteetseid ja häid tooteid. Osalevaid tooteid on plaanis igal moel esile tõsta: kasutada neid maakondade ettevõtjate sündmustel, organisatsioonide meenetena ja tutvustada oma kanalites. Loe edasi PEKT kodulehelt. 

Projekti juhtkomisjoni koosolek toimub 12. märtsil 2020. a algusega kell 11 Tapal Arenduskojas.

Koostööprojekti "Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks" koostööleping (sõlmitud 11. detsembril 2019)