Arenduskoda korraldab projekti “Kestlik ettevõtlus maal” raames Arenduskoja piirkonnas 7.8 veebruaril 2018 ettevõtjate inspiratsioonipäevad.  Osalema ootame ettevõtjaid ja  ühinguid kolmest projektis osalevast Eesti Leader tegevusgrupist (Arenduskoda, Ida-Harju Koostöökoda ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu). Seekord on inspiratsioonipäevade fookuses isetegemine. Inspiratsioonipäevade kavaga saab tutvuda siin.

8.-9. novembril 2017 toimub Toris rahvusvahelise koostööprojekti "Kestlik ettevõtlus maal" juhtkomitee nõupidamine. Arenduskoda esindavad  projektijuht Eha Paas, turunduskonsultant Katrin Kull ja tegevjuht Heiki Vuntus.

17.-18. oktoobril 2017  toimuvad projekti raames Ida-Harjus inspiratsioonipäevad.

20.-23. septembril 2017 toimub  projekti raames õppereis Soome

20.-21. märtsil 2017 toimub Arenduskoja piirkonnas ettevõtjate inspiratsioonipäev.

7.-8. veebruaril 2017 toimub Lätis  Jelgava piirkonnas rahvusvahelise koostööprojekti "Kestlik ettevõtlus maal" juhtkomitee nõupidamine. Arenduskoda esindavad  projektijuht Eha Paas ja tegevjuht Heiki Vuntus.

Projekti "Kestlik ettevõtlus maal" teenusdisaini seminar mikroeettevõtjatele toimub 23. jaanuaril 2017. a Nelijärve Puhkekeskuses.
Valmimas on projekti koduleht aadressil seic.ee

Projekti “Kestlik ettevõtlus maal” ettevõtjate inspiratsioonipäevad toimuvad 6.–7. oktoobril 2016 Tori vallas Soomaal

Arenduskoja üldkoosolek kiitis 29. jaanuaril 2016. a heaks rahvusvahelise koostööprojekti LEADER perioodiks 2014–2020 ja otsustas alustada selle  koostamist ning ettevalmistavaid tegevusi:
„Kestlik ettevõtlus maal!“ (“Sustainable entrepreneurship in countryside”), juhtpartner on MTÜ Arenduskoda, partnerid Eestist on Ida-Harju Koostöökoda ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu, partnerid Soomest on Sepra, Pirkan Helmi ja Linnaseutu, partnerid Lätist on Lielupe ja Liepaja. Koostööprojekt vastab MTÜ Arenduskoja LEADER tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014–2020 prioriteedile nr 4 „Koostöövõrgustikud“ ja rakenduskava meetmele 4.1 „MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus. Projekti orienteeruv eelarve on 100 000 eurot, millest toetuse taotlus on 85%.

Koostööleping (ingliskeelne) (eestikeelne) sõlmiti 5. veebruaril 2016. a Sagadi mõisas. (Vt Pilt 1, Pilt 2) (Artikkel Virumaa Teatajast)
Partnereid tutvustavad presentasioonid (Arenduskoda, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Pirkan Helmi, Sepra, Linnaseutu, Lielupe)

PRIA kiitis 6. juulil 2016. a heaks Arenduskoja rahvusvahelise koostööprojekti "Kestlik ettevõtlus maal" ja otsustas toetada projekti 83 609,68 euroga. Projekti kogumaksumus on 98 368,33 eurot.

Projekti avaüritus toimub 25.-27. augustil 2016 Kose vallas Oxforelli Puhkekeskuses. Kutse koos kavaga (eesti keeles). Invitation and program of opening event of the co-operation project "Sustainable entrepreneurship in countryside"
Üritusele registreerimine toimub kuni 5. augustini elektroonse vormi abil. 

Projekti avasündmuse ettekanded 25.-27. augustil 2016. a Oxforelli Puhkekeskuses
Materials of opening event 25.-27.08.2016

Avaettekanne
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja ettekanne
Arenduskoja tutvustus
Ida-Harju tutvustus
Rohelise-Jõemaa tutvustus
LEADER Sepra tutvustus
LEADER Linnasutu tutvustus
LEADER Pirkan Helmi tutvustus
LEADER Lielupe tutvustus
Eesti Toidutee tutvustus (kriteeriumid)
Marketing in SME-s and microenterprices
Valgejõe Veinivilla tutvustus
Tori Jõesuu Siidri- ja Veinitalu tutvustus
SC GRAND Ltd tutvustus
Peppermint tutvustus
Luopioisten Yrittäjät tutvustus
Klamilan Seutu tutvustus
Rento Design tutvustus
Here is the long-promised photo album containing photos of our opening event 25-27th August in Oxforell Holiday Center.

16.-17. juunil 2016 toimub Soomes Pyhtas Sepra LEADER tegevusgrupi piirkonnas  rahvusvahelise koostööprojekti "Kestlik ettevõtlus maal" juhtkomitee nõupidamine. Arenduskoda esindavad  projektijuht Eha Paas ja tegevjuht Heiki Vuntus.